Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gliwice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00020794/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi restauracyjne w formie przygotowania i dostarczenia czterech posiłków dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja) dla żołnierzy z jednostek wojskowych w podziale na 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240763798

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Generała Władysława Andersa 47

1.4.2.) Miejscowość: Gliwice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-121

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 4wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka Wojskowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00020794

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00009835

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-12 08:30

Po zmianie:
2023-01-13 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-12 09:00

Po zmianie:
2023-01-13 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-10

Po zmianie:
2023-02-11

Zobacz inne

Prawo