Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ciechocinek, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00026610/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORION W CIECHOCINKU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa pokoi VI piętra budynku bloku A dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem dźwiękowego systemu ostrzegawczego sygnalizacji pożarowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORION W CIECHOCINKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910855711

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Warzelniana 1

1.4.2.) Miejscowość: Ciechocinek

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-720

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 542839100

1.4.8.) Numer faksu: 542836370

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanatoriummswia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sanatoriummsw.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00026610

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00525113

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-16 10:00

Po zmianie:
2023-01-27 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-16 11:00

Po zmianie:
2023-01-27 11:00

Zobacz inne

Prawo