Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tarnowiec, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00027125/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA TARNOWIEC

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza Gminnego Przedszkola w Tarnowcu część 1.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA TARNOWIEC

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440399

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 211

1.4.2.) Miejscowość: Tarnowiec

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-204

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.7.) Numer telefonu: 134255500

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugtarnowiec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowiec.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00027125

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00009870

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 10:00

Po zmianie:
2023-01-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 10:30

Po zmianie:
2023-01-24 10:30

Zobacz inne

Prawo