Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00029311/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POWIAT OSTROWIECKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT OSTROWIECKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009449

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Iłżecka 37

1.4.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

1.4.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: 41 247 63 55

1.4.8.) Numer faksu: 41 247 69 65

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowiecki.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00029311

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00526000

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-16 10:00

Po zmianie:
2023-01-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-16 10:30

Po zmianie:
2023-01-17 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-14

Po zmianie:
2023-02-15

Zobacz inne

Prawo