Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rawicz, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00030875/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

"SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Realizacja działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu Sp. z o.o. - Adaptacja części pomieszczeń piwnicy na Centralną Sterylizatornię”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: "SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.2.) Oddział zamawiającego: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300904130

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. gen. Grota Roweckiego 6

1.4.2.) Miejscowość: Rawicz

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: +65 5376222

1.4.8.) Numer faksu: +65 5467064

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: renata.pazola@szpitalrawicz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrawicz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00030875

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00522944

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-16 09:00

Po zmianie:
2023-01-18 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-16 10:00

Po zmianie:
2023-01-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-15

Po zmianie:
2023-02-17

Zobacz inne

Prawo