Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dęblin, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00031410/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Lotnicza Akademia Wojskowa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie kontenerowej stacji tankowania statków powietrznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa

1.2.) Oddział zamawiającego: Lotnicza Akademia Wojskowa

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060059216

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dywizjonu 303 nr 35

1.4.2.) Miejscowość: Dęblin

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.szymanek@law.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wojsko-polskie.pl/law/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00031410

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00518177

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-17 11:00

Po zmianie:
2023-01-31 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-17 11:30

Po zmianie:
2023-01-31 11:30

Zobacz inne

Prawo