Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Piszczac, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00032466/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA PISZCZAC

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wymiana istniejących opraw na oprawy LED oraz budowa wydzielonego
oświetlenia na terenie Gminy Piszczac

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PISZCZAC

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237635

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Włodawska 8

1.4.2.) Miejscowość: Piszczac

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-530

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piszczac.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.piszczac.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00032466

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00514205

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-17 10:00

Po zmianie:
2023-01-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-17 10:30

Po zmianie:
2023-01-18 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-15

Po zmianie:
2023-02-16

Zobacz inne

Prawo