Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Trzebnica, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00034004/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Powiat Trzebnicki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
USŁUGA UBEZPIECZENIA POWIATU TRZEBNICKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Trzebnicki

1.2.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934785

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ks. Dz. Bochenka 6

1.4.2.) Miejscowość: Trzebnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 55-100

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@powiat.trzebnica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat.trzebnica.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00034004

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00526867

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-17 12:00

Po zmianie:
2023-01-23 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-17 12:15

Po zmianie:
2023-01-23 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-15

Po zmianie:
2023-02-21

Zobacz inne

Prawo