Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bełchatów, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00034312/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306503

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Czapliniecka 123

1.4.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 44 635 82 08

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: z.publiczne@szpital-belchatow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital-belchatow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00034312

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00020427

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-18 11:00

Po zmianie:
2023-01-20 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-18 12:00

Po zmianie:
2023-01-20 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-16

Po zmianie:
2023-02-18

Zobacz inne

Prawo