Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00034926/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup sprzętu pożarniczego dla Wojskowych Straży Pożarnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810060937

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Narutowicza 17 B

1.4.2.) Miejscowość: Szczecin

1.4.3.) Kod pocztowy: 70-240

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rziszczecin.przetargi@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rziszczecin.wp.mil.pl/pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00034926

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00019714

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 08:00

Po zmianie:
2023-01-31 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 09:00

Po zmianie:
2023-01-31 09:00

Zobacz inne

Prawo