Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łomża, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00035581/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu i urządzeń do pracowni zabiegowej dla zawodu technik weterynarii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000833295

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Polna 16

1.4.2.) Miejscowość: Łomża

1.4.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ppplomza@poczta.onet.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lcre-lomza.webd.pl/ppp2.webd.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00035581

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00527363

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 13:00

Po zmianie:
2023-01-23 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 14:00

Po zmianie:
2023-01-23 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-17

Po zmianie:
2023-02-22

Zobacz inne

Prawo