Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dąbrowa Tarnowska, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00035667/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

ZWIĄZEK GMIN DO SPRAW WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja magistrali wodociągowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Odporyszów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN DO SPRAW WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121454813

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 34

1.4.2.) Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-200

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 14 6442122

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzwdt@wp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zgdswikdabrowatarnowska

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


związek gmin ds. wodociągów i kanalizacji

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00035667

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00524783

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-17 11:00

Po zmianie:
2023-01-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-17 11:30

Po zmianie:
2023-01-20 10:30

Zobacz inne

Prawo