Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Leżajsk, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00037139/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POWIAT LEŻAJSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa kompleksu i przebudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT LEŻAJSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581360

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 8

1.4.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: 172404500

1.4.8.) Numer faksu: 172404509

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@starostwo.lezajsk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.lezajsk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00037139

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00013241

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 09:00

Po zmianie:
2023-02-08 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 09:30

Po zmianie:
2023-02-08 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-18

Po zmianie:
2023-03-09

Zobacz inne

Prawo