Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Połajewo, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00037882/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA POŁAJEWO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Połajewo – ul. Szkolna, ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Słoneczna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POŁAJEWO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791112

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Obornicka 6A

1.4.2.) Miejscowość: Połajewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-710

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.4.7.) Numer telefonu: 672567028

1.4.8.) Numer faksu: 672567855

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@polajewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polajewo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00037882

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00028964

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą:
11

Po zmianie:
13

Zobacz inne

Prawo