Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ostrów Mazowiecka, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00038884/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawy odczynników do badania ogólnego moczu oraz do badania równowagi kwasowo – zasadowej wraz z jonami (Na, K, Cl) wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306756

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Stanisława Duboisa 68

1.4.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.4.7.) Numer telefonu: 29 746 37 11

1.4.8.) Numer faksu: 29 746 37 06

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalostrowmaz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalostrowmaz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00038884

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00016746

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-18 12:00

Po zmianie:
2023-01-23 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-18 12:30

Po zmianie:
2023-01-23 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-16

Po zmianie:
2023-02-21

Zobacz inne

Prawo