Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bodzentyn, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00039186/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa wyposażenia meblowego dla projektu "Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze Gór Świętokrzyskich"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

1.2.) Oddział zamawiającego: Związek Gmin Gór Świętokrzyskich

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290877132

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Suchedniowska 3

1.4.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: 41 302 50 94 w. 209

1.4.8.) Numer faksu: 41 302 61 07

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zggs@zggs.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zggs.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00039186

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00032580

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 09:00

Po zmianie:
2023-01-27 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 09:30

Po zmianie:
2023-01-27 09:30

Zobacz inne

Prawo