Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pniewy, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00041031/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA PNIEWY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej 160904W (Machnatka) - gr. Gminy Pniewy – Wiatrowiec – (Bronisławów) w msc. Cychry i Wiatrowiec.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PNIEWY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223876

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pniewy

1.4.2.) Miejscowość: Pniewy

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-652

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pniewy@pniewy.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00041031

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00012990

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.6. Główny kod CPV

Przed zmianą:
Roboty w zakresie budowy dróg

Po zmianie:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.7. Dodatkowy kod CPV

Przed zmianą:
Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Po zmianie:
Roboty w zakresie nawierzchni dróg,Roboty w zakresie budowy dróg

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 12:00

Po zmianie:
2023-01-26 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 12:30

Po zmianie:
2023-01-26 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-18

Po zmianie:
2023-02-24

Zobacz inne

Prawo