Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kalisz, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00042011/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na istniejącym budynku biurowo-magazynowym przy ul. Wrocławskiej 71A w Kaliszu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250680024

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wrocławska 71A

1.4.2.) Miejscowość: Kalisz

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 62 598 52 70

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@ouid.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswietlenie.kalisz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


działalność wspomagająca transport lądowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042011

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00020726

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 10:00

Po zmianie:
2023-01-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 11:00

Po zmianie:
2023-01-23 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-17

Po zmianie:
2023-02-21

Zobacz inne

Prawo