Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Białogard, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00042365/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
USŁUGA UBEZPIECZENIA BIAŁOGARDZKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920050

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 18

1.4.2.) Miejscowość: Białogard

1.4.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tbs-bialogard.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.tbs-bialogard.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka prawa handlowego, w której 100% udziałów stanowi własność Miasta Białogard

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042365

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00526150

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 12:00

Po zmianie:
2023-01-23 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 12:15

Po zmianie:
2023-01-23 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-17

Po zmianie:
2023-02-21

Zobacz inne

Prawo