Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chełm, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00044403/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przeprowadzenie praktyk zawodowych z przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne dla studentów kierunku Pielęgniarstwo w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110607010

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pocztowa 54

1.4.2.) Miejscowość: Chełm

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@panschelm.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/panschelm

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00044403

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00042211

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data początkowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 10, Część zamówienia nr 10)

Przed zmianą:
2023-04-14

Po zmianie:
2023-05-11

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 10, Część zamówienia nr 10)

Przed zmianą:
2023-05-10

Po zmianie:
2023-06-01

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data początkowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 13, Część zamówienia nr 13)

Przed zmianą:
2023-05-11

Po zmianie:
2023-06-02

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 13, Część zamówienia nr 13)

Przed zmianą:
2023-06-01

Po zmianie:
2023-06-27

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data początkowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 14, Część zamówienia nr 14)

Przed zmianą:
2023-05-11

Po zmianie:
2023-06-02

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 14, Część zamówienia nr 14)

Przed zmianą:
2023-06-01

Po zmianie:
2023-06-27

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data początkowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 15, Część zamówienia nr 15)

Przed zmianą:
2023-05-11

Po zmianie:
2023-06-02

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 15, Część zamówienia nr 15)

Przed zmianą:
2023-06-01

Po zmianie:
2023-06-27

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data początkowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 17, Część zamówienia nr 17)

Przed zmianą:
2023-06-02

Po zmianie:
2023-07-10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 17, Część zamówienia nr 17)

Przed zmianą:
2023-06-27

Po zmianie:
2023-07-31

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data początkowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 18, Część zamówienia nr 18)

Przed zmianą:
2023-06-02

Po zmianie:
2023-07-10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 18, Część zamówienia nr 18)

Przed zmianą:
2023-06-27

Po zmianie:
2023-07-31

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data początkowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 19, Część zamówienia nr 19)

Przed zmianą:
2023-06-02

Po zmianie:
2023-07-10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 19, Część zamówienia nr 19)

Przed zmianą:
2023-06-27

Po zmianie:
2023-07-31

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data początkowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 20, Część zamówienia nr 20)

Przed zmianą:
2023-06-02

Po zmianie:
2023-07-10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 20, Część zamówienia nr 20)

Przed zmianą:
2023-06-27

Po zmianie:
2023-07-31

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data początkowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 22, Część zamówienia nr 22)

Przed zmianą:
2023-07-10

Po zmianie:
2023-08-01

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 22, Część zamówienia nr 22)

Przed zmianą:
2023-07-31

Po zmianie:
2023-08-23

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data początkowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 23, Część zamówienia nr 23)

Przed zmianą:
2023-07-10

Po zmianie:
2023-08-01

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 23, Część zamówienia nr 23)

Przed zmianą:
2023-07-31

Po zmianie:
2023-08-23

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data początkowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 24, Część zamówienia nr 24)

Przed zmianą:
2023-07-10

Po zmianie:
2023-08-01

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 24, Część zamówienia nr 24)

Przed zmianą:
2023-07-31

Po zmianie:
2023-08-23

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data początkowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 25, Część zamówienia nr 25)

Przed zmianą:
2023-07-10

Po zmianie:
2023-08-01

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 25, Część zamówienia nr 25)

Przed zmianą:
2023-07-31

Po zmianie:
2023-08-23

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data początkowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 5, Część zamówienia nr 5)

Przed zmianą:
2023-03-16

Po zmianie:
2023-04-14

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 5, Część zamówienia nr 5)

Przed zmianą:
2023-04-13

Po zmianie:
2023-05-10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data początkowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 9, Część zamówienia nr 9)

Przed zmianą:
2023-04-14

Po zmianie:
2023-05-11

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 9, Część zamówienia nr 9)

Przed zmianą:
2023-05-10

Po zmianie:
2023-06-01

Zobacz inne

Prawo