Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00044615/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa prania bielizny szpitalnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276267686

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Panewnicka 65

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-760

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.7.) Numer telefonu: 326053522

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@kolejowy.katowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolejowy.katowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00044615

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00031790

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-23 12:00

Po zmianie:
2023-01-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-23 12:15

Po zmianie:
2023-01-24 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-21

Po zmianie:
2023-02-22

Zobacz inne

Prawo