Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00047791/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Politechnika Łódzka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Szkolenie z zakresu przebudowy 12 kursów realizowanych w ramach programów studiów w PŁ w języku angielskim na model kształcenia zorientowanego na studenta”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.2.) Oddział zamawiającego: Centrum Obsługi Projektów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Żeromskiego

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: luiza.rzeczkowska@p.lodz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047791

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00017522

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:
2023-05-31

Po zmianie:
2023-06-30

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-23 10:00

Po zmianie:
2023-01-27 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-23 10:30

Po zmianie:
2023-01-27 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-21

Po zmianie:
2023-02-25

Zobacz inne

Prawo