Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00047939/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa gadżetów promocyjnych z logo UEW promujących uczelnię

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001531

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Komandorska 118/120

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 53-345

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@ue.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ue.wroc.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047939

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00047488

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.5. Wartość części (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
92253,56

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.5. Wartość części (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Po zmianie:
264220,60

Zobacz inne

Prawo