Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00048281/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278818

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Św. Ducha 1

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-023

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 12-424-45-23

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wasik@teatrwkrakowie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwkrakowie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048281

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00028530

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 11:00

Po zmianie:
2023-01-24 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 11:30

Po zmianie:
2023-01-24 11:30

Zobacz inne

Prawo