Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Elbląg, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00048414/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa odczynników do oznaczania morfologii (parametry podstawowe + 5 diff) + retykulocyty, z dzierżawą 2 analizatorów hematologicznych z przeprowadzeniem szkolenia personelu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170745930

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Królewiecka 146

1.4.2.) Miejscowość: Elbląg

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.4.7.) Numer telefonu: 552395521

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mdudzinska@szpital.elblag.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.elblag.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048414

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00003927

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-23 10:00

Po zmianie:
2023-01-26 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-23 10:30

Po zmianie:
2023-01-26 10:30

Zobacz inne

Prawo