Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zielona Góra, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00049024/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Uniwersytet Zielonogórski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ŚWIADCZENIE USŁUG WYDAWANIA I DYSTRYBUCJI CZASOPISM NAUKOWYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski

1.2.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977924147

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Licealna 9

1.4.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 65-417

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 789441427

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@uz.zgora.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uz.zgora.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049024

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00520398

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-23 09:00

Po zmianie:
2023-01-26 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-23 11:00

Po zmianie:
2023-01-26 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-21

Po zmianie:
2023-02-24

Zobacz inne

Prawo