Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00049613/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa elektronicznych elementy aktywne i mechaniczne (diody, tranzystory, el. dystansowe, światłowody) oraz podzespoły kwarcowe.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000039309

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ratuszowa 11

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 03-450

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.itr.org.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Systemy teleinformatyczne, elektronika, montaż elektroniczny oraz rozwiązania dla Przemysłu 4.0

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049613

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00040347

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 12:00

Po zmianie:
2023-01-31 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 12:30

Po zmianie:
2023-01-31 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-27

Po zmianie:
2023-03-01

Zobacz inne

Prawo