Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00049837/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług serwisowych modułów Oprogramowania Aplikacyjnego AMMS zainstalowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290096

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pl. Hirszfelda 12

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 53-413

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@dco.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dcopih.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049837

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00029402

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-23 09:30

Po zmianie:
2023-01-27 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-23 10:00

Po zmianie:
2023-01-27 10:00

Zobacz inne

Prawo