Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00050769/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie –Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa oprogramowania w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie –Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288366

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Garncarska 11

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-115

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: +48126348282

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@onkologia.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nio-krakow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050769

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00020667

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 11:00

Po zmianie:
2023-01-26 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 11:30

Po zmianie:
2023-01-26 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-23

Po zmianie:
2023-02-24

Zobacz inne

Prawo