Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00052604/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810543200

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Korsarzy 34

1.4.2.) Miejscowość: Szczecin

1.4.3.) Kod pocztowy: 70-540

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zamek.szczecin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zamek.szczecin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052604

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00031972

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 12:00

Po zmianie:
2023-02-03 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 12:05

Po zmianie:
2023-02-03 12:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-23

Po zmianie:
2023-03-04

Zobacz inne

Prawo