Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Aleksandrów Kujawski, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00052609/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.2.) Oddział zamawiającego: w Aleksandrowie Kujawskim

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00052340700033

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Słowackiego 12

1.4.2.) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-700

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@aleksandrowkujawski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mopsaleksandrowkuj.naszbip.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052609

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00032045

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-24 11:00

Po zmianie:
2023-01-26 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-24 11:15

Po zmianie:
2023-01-26 12:15

Zobacz inne

Prawo