Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ustka, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00054304/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Wójt Gminy Ustka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Duninowie w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania „Budowa budynku OSP w Duninowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wójt Gminy Ustka

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979878

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Dunina 24

1.4.2.) Miejscowość: Ustka

1.4.3.) Kod pocztowy: 76-270

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ustka.ug.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ustka.ug.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054304

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00034531

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 09:30

Po zmianie:
2023-02-07 09:30

Zobacz inne

Prawo