Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zator, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00055490/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Burmistrz Zatora

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Zator:
Część 1: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Grodzisko i Graboszyce.
Część 2: Budowa przepompowni ścieków na os. Morysina w Zatorze.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Burmistrz Zatora

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181913

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Zator

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-640

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.7.) Numer telefonu: 338412215

1.4.8.) Numer faksu: 338410206

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@zator.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zator.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055490

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00521860

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-26 08:00

Po zmianie:
2023-02-09 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-26 09:00

Po zmianie:
2023-02-09 09:00

Zobacz inne

Prawo