Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00055999/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i konferencyjnych podczas szkolenia z interwencji kryzysowej dla kadry pomocy społecznej z woj. Wielkopolskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631284322

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nowowiejskiego

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 61-731

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kajetan.walczak@rops-poznan.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rops.poznan.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Polityka Społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055999

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00041317

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:
2023-06-16

Po zmianie:
2023-09-08

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-26 10:00

Po zmianie:
2023-01-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-26 11:00

Po zmianie:
2023-01-30 11:00

Zobacz inne

Prawo