Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jastrzębie-Zdrój, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00056756/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Miasto Jastrzębie-Zdrój

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup oraz dostawa sprzętu ICT w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jastrzębie-Zdrój

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255358

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Józefa Piłsudskiego 60

1.4.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-335

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.jastrzebie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/um_jastrzebiezdroj

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056756

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00034398

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 09:00

Po zmianie:
2023-02-01 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 09:15

Po zmianie:
2023-02-01 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-25

Po zmianie:
2023-03-02

Zobacz inne

Prawo