Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wieliczka, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00057212/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 560925K od ul. Lipowej na odcinku ok. 560m w miejscowościach Strumiany, Zabawa i Mała Wieś, Gmina Wieliczka, km 0+000,0 – km 0+560,6

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121398842

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Lednicka 16a

1.4.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.7.) Numer telefonu: 12 278-20-10

1.4.8.) Numer faksu: 12 250-11-90

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gzd@wieliczka.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzd.wieliczka.eu/pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057212

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00027861

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00026820/01/P

Po zmianie:
2023/BZP 00026820/02/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-31 10:00

Po zmianie:
2023-02-01 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-31 11:00

Po zmianie:
2023-02-01 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-01

Po zmianie:
2023-03-02

Zobacz inne

Prawo