Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tarnowskie Góry, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00058543/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA TARNOWSKIE GÓRY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA TARNOWSKIE GÓRY

1.2.) Oddział zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273009357

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Piastowska 8

1.4.2.) Miejscowość: Tarnowskie Góry

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-600

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 32 285 22 03

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mzuimzp@mzuimtg.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mzuim.tarnowskiegory.nv.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058543

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00058532

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-08 10:00

Po zmianie:
2023-02-09 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-08 10:15

Po zmianie:
2023-02-09 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-09

Po zmianie:
2023-03-10

Zobacz inne

Prawo