Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Drawsko Pomorskie, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00121349/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

NADLEŚNICTWO DRAWSKO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki rolno-łąkowej i łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Drawsko w roku 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO DRAWSKO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330044068

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Starogrodzka 30

1.4.2.) Miejscowość: Drawsko Pomorskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 78-500

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.7.) Numer telefonu: +48943615576

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: drawsko@szczecinek.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://drawsko.szczecinek.lasy.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121349

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00116614

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.2. Numer referencyjny

Przed zmianą:
SA.270.8.2022

Po zmianie:
SA.270.8.2023

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 10:00

Po zmianie:
2023-03-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 11:30

Po zmianie:
2023-03-13 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-08

Po zmianie:
2023-04-11

Zobacz inne

Prawo