Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mikstat, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00121488/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto i Gmina Mikstat

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Ogrodowej, Odolanowskiej i Skrytej w Mikstacie i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Mikstat Pustkowie - ciągu ulicy Odolanowskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Mikstat

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854895

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Krakowska 17

1.4.2.) Miejscowość: Mikstat

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-510

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@mikstat.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mikstat.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121488

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00102001

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-06 10:00

Po zmianie:
2023-03-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-06 10:30

Po zmianie:
2023-03-10 10:30

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający dokonał zmiany sposobu wyliczenia punktacji dot. trwałości ( okres gwarancji jakości ). Ze względu na powyższe został wydłużony termin składania ofert.

Zobacz inne

Prawo