Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lędowo-Osiedle, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00121591/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa naczyń i sztućców jednorazowego użytku do 6 WOG Ustka w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220515410

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 1N

1.4.2.) Miejscowość: Lędowo-Osiedle

1.4.3.) Kod pocztowy: 76-271

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 6wog.przetargi@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.6wog.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


WOJSKOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121591

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00113231

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-08 08:55

Po zmianie:
2023-03-27 08:55

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-08 09:00

Po zmianie:
2023-03-27 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-06

Po zmianie:
2023-04-25

Zobacz inne

Prawo