Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wielkie Oczy, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00121995/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Wielkie Oczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wielkie Oczy

1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Wielkie Oczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900588

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Leśna 2

1.4.2.) Miejscowość: Wielkie Oczy

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-627

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.7.) Numer telefonu: 163071274

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wielkieoczy.info.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wielkieoczy.info.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121995

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00094820

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 10:00

Po zmianie:
2023-03-09 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 10:10

Po zmianie:
2023-03-09 10:10

Zobacz inne

Prawo