Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Augustów, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00122196/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Augustowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790317038

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szpitalna 12

1.4.2.) Miejscowość: Augustów

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.4.7.) Numer telefonu: 87 64 44 284

1.4.8.) Numer faksu: 87 64 33 419

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.liszewska@spzoz.augustow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.augustow

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122196

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00109081

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 10:00

Po zmianie:
2023-03-09 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 10:10

Po zmianie:
2023-03-09 10:10

Zobacz inne

Prawo