Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00122345/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa materiałów eksploatacyjno - montażowych instalacji wodnych, cieplnych, gazu ziemnego, gazów medycznych i technicznych oraz dostawa dozowników i akcesoriów do gazów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290073

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Prądnicka 80

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-202

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaljp2.krakow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122345

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00121286

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.5. Wartość części (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
200170,55

Po zmianie:
162740,28

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.5. Wartość części (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
162243,80

Po zmianie:
149614,36

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-13

Po zmianie:
2023-04-12

Zobacz inne

Prawo