Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kwidzyn, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00122579/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Kwidzyński- Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa obiektów sportowych przy ZSO nr 1 w Kwidzynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kwidzyński- Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644760

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 29B

1.4.2.) Miejscowość: Kwidzyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-500

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatkwidzynski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatkwidzynski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122579

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00098070

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 12:00

Po zmianie:
2023-03-09 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 13:00

Po zmianie:
2023-03-09 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-05

Po zmianie:
2023-04-07

Zobacz inne

Prawo