Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pabianice, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00122674/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa wywozu odpadów komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100682491

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II 68

1.4.2.) Miejscowość: Pabianice

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcmnzoz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmnzoz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122674

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00116768

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-09 11:00

Po zmianie:
2023-03-14 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-09 11:30

Po zmianie:
2023-03-14 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-07

Po zmianie:
2023-04-12

Zobacz inne

Prawo