Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00122693/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek, ul. Wyzwolenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000126528

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Oleska 127

1.4.2.) Miejscowość: Opole

1.4.3.) Kod pocztowy: 45-231

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 774591800

1.4.8.) Numer faksu: 774581352

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdw.opole.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


administracja samorządowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122693

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00102756

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 10:00

Po zmianie:
2023-03-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 10:30

Po zmianie:
2023-03-10 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-05

Po zmianie:
2023-04-08

Zobacz inne

Prawo