Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00122909/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup wraz z dostawą środków myjących i dezynfekcyjnych dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016321074

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Księżycowa 5

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-934

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@lpr.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpr.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122909

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00112533

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 12:30

Po zmianie:
2023-03-10 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 13:00

Po zmianie:
2023-03-10 13:00

Zobacz inne

Prawo