Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Luboń, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00122959/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto Luboń

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Luboń

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524619

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. E. Bojanowskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Luboń

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-030

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.4.7.) Numer telefonu: 061 813 00 11

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dariusz.springer@bmklubon.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lubon.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122959

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00102792

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00025936/02/P

Po zmianie:
2023/BZP 00025936/03/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
1) Termomodernizacji budynku MOPS w Luboniu polegającej na:
 Demontaż istniejącego pokrycia dachu wraz z elementami wyposażenia;
 Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej
 Montaż /wymiana łat 3 cm i kontrłat 4cm
 Zabezpieczenie konstrukcji dachowej preparatem ogniochronnym (3 krotne)
 Wykonanie czapek kominów z płyt OSB i blachy powlekanej gr. 0,5-0,7 mm kolor RAL7023
 Wykonanie ocieplenia poddasza dwoma warstwami wełny mineralnej
- wełna mineralna na krokwiach z warstwą aluminiową z tkaniną dyfuzyjną o λ≤0,026, gr. 14 cm
- wełna mineralna między krokwiami o λ≤0,038, gr. 14 cm
 Wykończenie pomieszczenia poddasza nieużytkowego płytą OSB gr. 10 mm
 Montaż okien dachowych z funkcją wyłazu dachowego x 2szt.
 Montaż okien dachowych x 2 szt.
 Montaż schodów strychowych do pomieszczenia 3.01
 Wykonie opierzeń z blachy powlekanej gr. 0,5÷0,7 kolor RAL 7023 - obróbek blacharskie dachu oraz tarasów
 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną modułową kolor NCS S 04500/S 5000 wraz z systemem komunikacji dachowej ( ławy i stopnie kominiarskie,)
 Wykonanie kaferków z blachy NCS S 04500/S 5000
 Wymiana stolarki okiennej na okna PCV z nawietrznikami, trójszybowe z szybą antywłamaniową P2÷P3 – od zewnątrz w kolorze RAL 7023/7024, od wewnątrz w kolorze RAL 9010
 Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5÷0,7 mm kolor RAL 7023
 Montaż parapetów wewnętrznych z MDF/PCV gr. min 25 mm, kolor RAL 9010-biały
 Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi z profili aluminiowych z doświetleniem oraz systemem samozamykającym kolor RAL 7023
 Wymiana drzwi zewnętrznych na antypaniczne na poziomie -1
 Wykonanie obróbek wykończeniowych wewnętrznych po montażu stolarki okiennej oraz drzwiowej (w tym szpachlowanie, montaż narożników, malowanie )
 Naprawa pęknięć murów.
 Docieplenie ścian piwnic poniżej gruntu izolacja termiczną (styropian λ≤ 0,0026) o grubości 12 cm oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej
 Docieplenie ścian zewnętrznych budynku izolacją termiczną (styropian o λ≤0,036 ) o grubości 16 cm wraz z montażem termodybli
 Docieplenie ościeżnic okien 2-3 cm
 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego 1.5 mm – kolory według zestawienia w projekcie oraz rysunków elewacji
 Wykonanie doświetleń okien piwnicy
 Montaż trzech daszków szklanych ze szkła 8.8.3 ESG/VSG bezbarwnego z odciągami z prętów 10 mm ze wspornikami stalowymi - ocynkowanymi gr. 8 mm mocowanymi do ścian budynku na kotwy wklejane M10
 Demontaż i montaż daszku nad wejściem do pomieszczeń piwnicy (poziom -1) wraz z jego odnowieniem
 Remont tarasów oraz schodów- izolacja przeciwwodna i termiczna z obróbkami blacharskimi oraz z położeniem płytek mrozoodpornych
 Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej gr. 6 cm, oraz z otoczaków śr. 16 ÷32 mm
 Montaż rynien tytanowo – cynkowych 150 mm oraz rur spustowych tytanowo - cynkowych  120 mm kolor NCS S 4500/S 3000
 Wymiana balustrad malowanych proszkowo o h= 110 cm kolor NCS S 4500/S 5000
 Oczyszczenie i malowanie barierek wzdłuż podjazdu dla osób o ograniczonej sprawności kolor NCS S 4500/S 5000
 Wykonanie tynku mozaikowego gr.≤1,5 mm na ścianach piwnic na wysokość cokołu po całym obwodzie budynku NCS S 4500/S 5000
 Wymian lampy zew. na typu led.
 Dwukrotne malowanie wraz z przygotowaniem podłoża do malowania ścian wewnątrz budynku – kondygnacji I
 Montaż opraw oświetleniowych przy wejściach do budynku
 Montaż budek lęgowych dla jerzyków – 6 szt.
 Montaż schronów dla nietoperzy – 4 szt.
2) Instalacji wentylacyjna i elektryczna
 Wykonanie kratek transferowych w istniejących skrzydłach drzwiowych wraz z zabezpieczeniem otworów elementem tworzywowym
 Montaż dwóch wentylatorów wyciągowych kanałowych montowanych na poddaszu
 Wykonanie dwóch układów (wentylacja bytowa oraz wywiewna z toalet)
 Kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej z otuliną z wełny mineralnej gr.30 mm, na poddaszu otulina gr. 50 mm o klasie szczelności C obudowane płyta gipsowo-kartonową
 Wykonanie przejść przez przegrody, obudów oraz podwieszeń kanałów wentylacyjnych, zabudowanie otworów po istniejących kanałach wentylacyjnych
 Montaż anemostatów na poziomie +3 oraz kratek wentylacyjnych na pozostałych poziomach
 Wykonanie otworów rewizyjnych w stropach
 Wykonanie otworów wyrzutowych w pokryciu dachowym
 Instalacja oddzielnego układu chłodzącego do serwerowni rurociągiem freonowym oraz klimatyzatorem montowanym na dachu budynku
 Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania wentylatorów oraz klimatyzatora prowadzona przewodami natynkowo
 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy o trzy aparaty zabezpieczające

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1) Termomodernizacji budynku MOPS w Luboniu polegającej na:
 Demontaż istniejącego pokrycia dachu wraz z elementami wyposażenia;
 Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej
 Montaż /wymiana łat 3 cm i kontrłat 4cm
 Zabezpieczenie konstrukcji dachowej preparatem ogniochronnym (3 krotne)
 Wykonanie czapek kominów z płyt OSB i blachy powlekanej gr. 0,5-0,7 mm kolor RAL7023
 Wykonanie ocieplenia poddasza : płyty typu PIR na krokwiach z warstwą aluminiową z tkaniną dyfuzyjną o λ≤0,026, gr. 14 cm
- wełna mineralna między krokwiami o λ≤0,038, gr. 14 cm
 Wykończenie pomieszczenia poddasza nieużytkowego płytą OSB gr. 10 mm
 Montaż okien dachowych z funkcją wyłazu dachowego x 2szt.
 Montaż okien dachowych x 2 szt.
 Montaż schodów strychowych do pomieszczenia 3.01
 Wykonie opierzeń z blachy powlekanej gr. 0,5÷0,7 kolor RAL 7023 - obróbek blacharskie dachu oraz tarasów
 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną modułową kolor NCS S 04500/S 5000 wraz z systemem komunikacji dachowej ( ławy i stopnie kominiarskie,)
 Wykonanie kaferków z blachy NCS S 04500/S 5000
 Wymiana stolarki okiennej na okna PCV z nawietrznikami, trójszybowe z szybą antywłamaniową P2÷P3 – od zewnątrz w kolorze RAL 7023/7024, od wewnątrz w kolorze RAL 9010
 Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,5÷0,7 mm kolor RAL 7023
 Montaż parapetów wewnętrznych z MDF/PCV gr. min 25 mm, kolor RAL 9010-biały
 Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi z profili aluminiowych z doświetleniem oraz systemem samozamykającym kolor RAL 7023
 Wymiana drzwi zewnętrznych na antypaniczne na poziomie -1
 Wykonanie obróbek wykończeniowych wewnętrznych po montażu stolarki okiennej oraz drzwiowej (w tym szpachlowanie, montaż narożników, malowanie )
 Naprawa pęknięć murów.
 Docieplenie ścian piwnic poniżej gruntu izolacja termiczną ( płyty typu PIR przeznaczone do izolacji ścian fundamentowych o λ≤ 0,026) o grubości 12 cm oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej
 Docieplenie ścian zewnętrznych budynku izolacją termiczną (styropian o λ≤0,036 ) o grubości 16 cm wraz z montażem termodybli
 Docieplenie ościeżnic okien 2-3 cm
 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego 1.5 mm – kolory według zestawienia w projekcie oraz rysunków elewacji
 Wykonanie doświetleń okien piwnicy
 Montaż trzech daszków szklanych ze szkła 8.8.3 ESG/VSG bezbarwnego z odciągami z prętów o średnicy 10 mm ze wspornikami stalowymi - ocynkowanymi gr. 8 mm mocowanymi do ścian budynku na kotwy wklejane M10
 Demontaż i montaż daszku nad wejściem do pomieszczeń piwnicy (poziom -1) wraz z jego odnowieniem
 Remont tarasów oraz schodów- izolacja przeciwwodna i termiczna z obróbkami blacharskimi oraz z położeniem płytek mrozoodpornych
 Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej gr. 6 cm, oraz z otoczaków śr. 16 ÷32 mm
 Montaż rynien tytanowo – cynkowych o średnicy 150 mm oraz rur spustowych tytanowo – cynkowych o średnicy 120 mm kolor NCS S 4500/S 3000
 Wymiana balustrad malowanych proszkowo o h= 110 cm kolor NCS S 4500/S 5000
 Oczyszczenie i malowanie barierek wzdłuż podjazdu dla osób o ograniczonej sprawności kolor NCS S 4500/S 5000
 Wykonanie tynku mozaikowego gr.≤1,5 mm na ścianach piwnic na wysokość cokołu po całym obwodzie budynku NCS S 4500/S 5000
 Wymian lampy zew. na typu led.
 Dwukrotne malowanie wraz z przygotowaniem podłoża do malowania ścian wewnątrz budynku – kondygnacji I
 Montaż opraw oświetleniowych przy wejściach do budynku
 Montaż budek lęgowych dla jerzyków – 6 szt.
 Montaż schronów dla nietoperzy – 4 szt.
2) Instalacji wentylacyjna i elektryczna
 Wykonanie kratek transferowych w istniejących skrzydłach drzwiowych wraz z zabezpieczeniem otworów elementem tworzywowym
 Montaż dwóch wentylatorów wyciągowych kanałowych montowanych na poddaszu
 Wykonanie dwóch układów (wentylacja bytowa oraz wywiewna z toalet)
 Kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej z otuliną z wełny mineralnej gr.30 mm, na poddaszu otulina gr. 50 mm o klasie szczelności C obudowane płyta gipsowo-kartonową
 Wykonanie przejść przez przegrody, obudów oraz podwieszeń kanałów wentylacyjnych, zabudowanie otworów po istniejących kanałach wentylacyjnych
 Montaż anemostatów na poziomie +3 oraz kratek wentylacyjnych na pozostałych poziomach
 Wykonanie otworów rewizyjnych w stropach
 Wykonanie otworów wyrzutowych w pokryciu dachowym
 Instalacja oddzielnego układu chłodzącego do serwerowni rurociągiem freonowym oraz klimatyzatorem montowanym na dachu budynku
 Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania wentylatorów oraz klimatyzatora prowadzona przewodami natynkowo
 Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy o trzy aparaty zabezpieczające

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
a) działań osób trzecich uniemożliwiających w sposób faktyczny lub prawny wykonanie przedmiotu zamówienia, co do zmiany terminu lub przedmiotowych aspektów zamówienia (np. zakres robót, rodzaj, materiały) lub finansowych. Jeżeli zmiana polegałaby na modyfikacji przedmiotu Umowy to charakter i zakres zmiany musi być stosowany do zaistniałych okoliczności oraz nie może spowodować zmiany w aspekcie finansowym czy rzeczowym o więcej niż 30% pierwotnej ceny zamówienia.
b) zaistnienia odmiennych od zakładanych w dokumentacji przetargowej lub w państwowych rejestrach warunków terenowych, co do zmiany terminu lub przedmiotowych aspektów zamówienia (np. zakres robót, rodzaj, materiały) lub finansowych. Jeżeli zmiana polegałaby na modyfikacji przedmiotu umowy to charakter i zakres zmiany musi być stosowany do zaistniałych okoliczności oraz nie może spowodować zmiany w aspekcie finansowym czy rzeczowym o więcej niż 30% pierwotnej ceny zamówienia.
c) zaistnienia błędów bądź innych niedoskonałości w dokumentacji przetargowej lub innych materiałach wyjściowych, co do zmiany terminu lub przedmiotowych aspektów zamówienia ( np. zakres robót, rodzaj, materiały) lub finansowych. Zmiany względem przedmiotu dokonywane są stosowanie do natury danej sytuacji i zakres zmiany musi być stosowany do zaistniałych okoliczności oraz nie może spowodować zmiany w aspekcie finansowym czy rzeczowym o więcej niż 30% pierwotnej ceny zamówienia.
d) z powodu wystąpienia konieczności realizacji robót zamiennych, dodatkowych z powodów innych niż wskazane wyżej , w szczególności z uwagi na interes publiczny. Zmiana może nastąpić w zakresie wyznaczonym przez te roboty (zamówienia) w tym. Zmiany względem przedmiotu dokonywane są stosowanie do natury danej sytuacji a zakres zmiany musi być stosowany do zaistniałych okoliczności oraz nie może spowodować zmiany w aspekcie finansowym czy rzeczowym o więcej niż 30% pierwotnej ceny zamówienia.
e) Z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych w tym opadów atmosferycznych lub wysokości temperatury, które utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych co do zmiany terminu. Każdy dzień w którym pojawiają się takie warunki atmosferyczne lub wywierają one wpływ na obowiązki wykonawcy może być podstawą do zmiany terminu o jeden dzień.
f) Dopuszczalna jest zmiana obowiązków wykonawcy (w tym ich uchylenie) innych niż wykonywanie robót budowlanych, w szczególności obowiązków związanych z procedurami odbiorowymi, gdy podmiot trzeci lub Zamawiający nie wykonali swoich obowiązków albo gdy utrzymanie obowiązku spowodowałoby utrudnienie w realizacji robót budowlanych.
g) zmiany stawki podatku od towarów i usług - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
h) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
i) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
j) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
k) zmiany z uwagi na wysokość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na zasadach opisanych niżej w ust. 3. i z zastrzeżeniem, że Strony nie mają roszczenia o zmianę umowy.
l) zmiany przepisów prawa utrudniających lub uniemożliwiających realizację świadczeń, zmiana jest możliwa w zakresie umożliwiającym realizację celu umowy.
Szczegóły określone są w SWZ

Po zmianie:
a) działań osób trzecich uniemożliwiających w sposób faktyczny lub prawny wykonanie przedmiotu zamówienia, co do zmiany terminu lub przedmiotowych aspektów zamówienia (np. zakres robót, rodzaj, materiały) lub finansowych. Jeżeli zmiana polegałaby na modyfikacji przedmiotu Umowy to charakter i zakres zmiany musi być stosowany do zaistniałych okoliczności oraz nie może spowodować zmiany w aspekcie finansowym czy rzeczowym o więcej niż 30% pierwotnej ceny zamówienia. b) zaistnienia odmiennych od zakładanych w dokumentacji przetargowej lub w państwowych rejestrach warunków terenowych, co do zmiany terminu lub przedmiotowych aspektów zamówienia (np. zakres robót, rodzaj, materiały) lub finansowych. Jeżeli zmiana polegałaby na modyfikacji przedmiotu umowy to charakter i zakres zmiany musi być stosowany do zaistniałych okoliczności oraz nie może spowodować zmiany w aspekcie finansowym czy rzeczowym o więcej niż 30% pierwotnej ceny zamówienia. c) zaistnienia błędów bądź innych niedoskonałości w dokumentacji przetargowej lub innych materiałach wyjściowych, co do zmiany terminu lub przedmiotowych aspektów zamówienia ( np. zakres robót, rodzaj, materiały) lub finansowych. Zmiany względem przedmiotu dokonywane są stosowanie do natury danej sytuacji i zakres zmiany musi być stosowany do zaistniałych okoliczności oraz nie może spowodować zmiany w aspekcie finansowym czy rzeczowym o więcej niż 30% pierwotnej ceny zamówienia. d) z powodu wystąpienia konieczności realizacji robót zamiennych, dodatkowych z powodów innych niż wskazane wyżej , w szczególności z uwagi na interes publiczny. Zmiana może nastąpić w zakresie wyznaczonym przez te roboty (zamówienia) w tym. Zmiany względem przedmiotu dokonywane są stosowanie do natury danej sytuacji a zakres zmiany musi być stosowany do zaistniałych okoliczności oraz nie może spowodować zmiany w aspekcie finansowym czy rzeczowym o więcej niż 30% pierwotnej ceny zamówienia. e) Z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych w tym opadów atmosferycznych lub wysokości temperatury, które utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych co do zmiany terminu. Każdy dzień w którym pojawiają się takie warunki atmosferyczne lub wywierają one wpływ na obowiązki wykonawcy może być podstawą do zmiany terminu o jeden dzień. f) Dopuszczalna jest zmiana obowiązków wykonawcy (w tym ich uchylenie) innych niż wykonywanie robót budowlanych, w szczególności obowiązków związanych z procedurami odbiorowymi, gdy podmiot trzeci lub Zamawiający nie wykonali swoich obowiązków albo gdy utrzymanie obowiązku spowodowałoby utrudnienie w realizacji robót budowlanych g) zmiany przepisów prawa utrudniających lub uniemożliwiających realizację świadczeń, zmiana jest możliwa w zakresie umożliwiającym realizację celu umowy. Szczegóły określone są w SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-09 11:00

Po zmianie:
2023-03-15 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-09 12:00

Po zmianie:
2023-03-15 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-06

Po zmianie:
2023-04-12

Zobacz inne

Prawo