Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Manowo, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124202/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo – Gąski oraz 3544Z Kiszkowo – Gąski w Powiecie Koszalińskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330960575

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Cisowa 21

1.4.2.) Miejscowość: Manowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 76-015

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.4.7.) Numer telefonu: 943407276

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat.koszalin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.powiat.koszalin.ibip.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka organizacyjna administarcji samorządowej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie i administrowanie drogami w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizcji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124202

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00103803

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 09:00

Po zmianie:
2023-03-17 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-10 09:30

Po zmianie:
2023-03-17 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-08

Po zmianie:
2023-04-15

Zobacz inne

Prawo