Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sieprawice, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00124835/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTKOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych umożliwiających nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji zawodowych dla 5 Uczestników Projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTKOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004178574

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 24

1.4.2.) Miejscowość: Sieprawice

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-002

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@jastkow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gops.jastkow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124835

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00114857

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-08 14:00

Po zmianie:
2023-03-10 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-08 15:00

Po zmianie:
2023-03-10 15:00

Zobacz inne

Prawo